Bu program kadınlar, çocuklar, LGBTİ bireyler, dini ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı grupların haklarını görünür kılmayı ve insan hakları ihlallerinden korunabilmeleri için öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır. 2018’de İzmir, 2019 yılında ise Diyarbakır’da verilmesi planlanan eğitim programının sonunda katılımcıların haklar, hak ihlalleri ve mücadele konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve bilgilerinin güncellenmesi hedeflenmektedir.
Eğitimde yer alması planlanan yeterlilik alanları :
1. Barış ve güvenlik içinde yaşama hakkı
2. İfade özgürlüğü
3. İletişim hakkı
4. Örgütlenme ve eylem
5. Adil yargılanma hakkı
6. Akademik özgürlük
7. Ağır insan hakları ihlalleri

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.