TİHV Akademi’nin 2018 ve 2019 yıllarında yürüteceği “Haklarla Düşünmek” programının hedef kitlesi üniversite öğrencileri, profesyoneller, insan hakları örgütlerinin gönüllüleri, sosyal travmadan etkilenen tüm toplumdur. Haklarla Düşünmek programının temel başlıkları İnsan haklarının felsefi temelleri İnsan hakları tartışmaları ve pratiğinin tarihsel gelişimi ve çağdaş dönüşümü İnsan hakları ve demokrasi ilişkisi Travma mağdurlarının ve şiddet uygulayanların psikolojileri Toplumsal […]

Read More

Bu program kadınlar, çocuklar, LGBTİ bireyler, dini ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı grupların haklarını görünür kılmayı ve insan hakları ihlallerinden korunabilmeleri için öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır. 2018’de İzmir, 2019 yılında ise Diyarbakır’da verilmesi planlanan eğitim programının sonunda katılımcıların haklar, hak ihlalleri ve mücadele konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve bilgilerinin güncellenmesi hedeflenmektedir. Eğitimde yer alması planlanan yeterlilik alanları […]

Read More