“Akademik Ortamın Tahribatı” konulu araştırma, mevcut siyasal baskı sürecinin Türkiye akademisi üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlıyor. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmanın üç sacayağı var. (1) Akademik özgürlük ve üniversite özerkliğine yönelik mevcut siyasal müdahalelerin tarihsel ve karşılaştırmalı bir perspektiften değerlendirilmesi. (2) OHAL KHK’ları ile yükseköğretime dair alınan kararların ve yapılan düzenlemelerin hukuksal/kurumsal analizi. (3) Üniversite […]

Read More