KHK ile görevden alınan akademisyenlerin ihlal edilen çalışma hakları;

OHAL döneminde gerek KHK’lar ile gerekse Üniversitelerin İdari işlemleri ile en yaygın ve kapsamlı olarak uygulanan hak ihlali çalışma hakkının engellenmesidir.

Barış bildirisi imzacılarından 516 akademisyen KHK’lar ile görevlerinden ihraç edilmiş, açığa alınmış, istifa veya emekliliğe zorlanma yoluyla üniversitelerden uzaklaştırılmıştır.

Anayasa’nın 130. Maddesine göre üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları; Yükseköğretim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar.           

Bu nedenle, aralarında barış akademisyenlerinin de bulunduğu binlerce akademisyenin, hükümet tarafından, idari bir tasarrufla savunmaları alınmadan, somut bir suçlama yapılmadan görevden alınmaları anayasa ihlalidir.

Görevden alınan akademisyenlerin özel sektörde çalışma hakları var mıdır?

Genel olarak bu konuda resmi olarak bir engel bulunmamaktadır.  Meslekten ihraç edilenler özel sektörde   sigortalı işte çalışabilir; aynı şekilde Bağ-Kur’a tabi bir iş yeri açabilir.

Yüksek Öğretim Kurumundan ihraç edilen devlet üniversitelerdeki akademisyenlerin özel üniversitelerde çalışmasında resmi olarak bir engel yoktur. İhraç edilen akademisyenler özel üniversitelerde çalışabilir. Ancak YÖK tarafından özel üniversitelere talimat verildiği, bu talimat nedeniyle de özel üniversiteye başvuru yapan akademisyenlerin başvurularının reddedildiği, Özel ve Vakıf Üniversitelerindeki derslerinin iptal edildiği görülmektedir. 

Sağlık Bakanlığı kamu görevinden ihraç edilen sağlık meslek mensuplarının özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarına onay vermiştir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Valiliklere gönderilen resmi yazı ile meslekten ihraç edilen hemşire, ebe, doktor, diş hekimi gibi sağlık personellerinin özelde, özel kliniklerde, özel hastanelerde çalışabileceğini belirtmiştir.

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2 Ağustos 2016 tarihinde yayınladığı 2016-16 sayılı genelge ile SGK'nın işten çıkışlarda kullandığı kodlara ilaveler yapılmıştır.

Çalıştığı işyeri OHAL KHK'sıyla kapatılmak suretiyle işsiz kalan çalışanlar için '36' kod numarasını eklenmiştir.

KHK’lere ekli listelerle Kamudan ihraç edilenler için ise SGK kayıtlarında 37 kod numarası ile ‘Kamu Görevinden Çıkarıldı (Kanun/KHK Göre)  notu kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle KHK ile ihraç edilenlerin özel sektörde çalışması fiilen imkânsız hale getirilmiştir.