Akademik unvanımı kullanmaya devam edebilir miyim?

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun “Unvanların Korunması” başlıklı 29’uncu maddesinde;

"Öğretim üyeleri, bu kanunda yazılı hükümler dışında kazanmış oldukları akademik unvanlardan yoksun bırakılamazlar. Başka bir işe geçmek, emekli olmak veya çekilmek ya da işten çekilmiş sayılmak yoluyla öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar, her unvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullanamazlar" ifadesi yer almaktadır.

Bu kapsamda, örneğin doçent olan bir akademisyen, bu unvanlı aldığı tarihten sonra fiilen iki yıl üniversitelerde görev yapmadan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmesi halinde doçent unvanını kullanamayacak, 2 yıl fiilen görev yapmış olması halinde unvanını kullanabilecektir.