1.     KHK ile görevden alındıktan sonra emekli olabilir miyim? Emekli ikramiyesi alabilir miyim?

2.     Hizmet süresi ve prim gün sayısı dolan ancak yaşı beklerken KHK ile görevden alınan akademisyenlerin hakları nedir?

3.     Akademik göreve tekrar iade halinde haklarımız ne olur?

4.     Askerlik borçlanması ile eksik prim gün sayısını doldurarak emekli sandığından emekli olma, ikramiye alma hakkı kazanabilir miyim?

5.     Kazanılmış maddi haklarıma el koyulabilir mi? Tedbir koyulabilir mi?

 

1.     KHK ile görevden alındıktan sonra emekli olabilir miyim? Emekli ikramiyesi alabilir miyim?

2914 Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 10. Maddesi uyarınca, Öğretim elemanları, 657 sayılı devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenen sosyal hak ve yardımlardan faydalanırlar.

 Emeklilik hizmet ve yaş hesabı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce göreve başlayanlar için 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır.

Çalışma süresinin tamamının Emekli Sandığına tabi olarak tamamlanması halinde;

KHK ile görevden alındığınız tarihte sosyal güvenlik primlerinizin tamamı Emekli Sandığı’na yatırılmış ve çalışma sürelerinin tamamı sadece kamuya bağlı geçmiş ise Emekli sandığından emekli olabilir, ikramiye, emekli maaş ödemelerinizi alabilirsiniz.

Ancak emekliliği hak etme süresi ve emeklilik yaşı, işe giriş tarihinize göre farklılık göstermektedir. Buna göre,

a)       08.09.1999 tarihinden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında göreve başlayan öğretim görevlilerinden kadınların 20 yılı yani 7200 günü tamamlaması,  erkeklerin ise 25 yılı yani 9000 günü tamamlamış olması yeterli sayılmıştır.

b)      İlk defa 08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arasında göreve başlayan kadın öğretim görevlileri emekli sandığı kapsamında 9000 günü ve 58 yaşı, erkek öğretim görevlilerinin ise 9000 gün ve 60 yaşı tamamlamaları gerekmektedir.

c)       İlk kez 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girişiniz yapıldıysa 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre emeklilik için yine 9000 prim gün sayısı ile kadınlarda 58 yaş şartı; erkeklerde ise 60 yaş şartı aranmaktadır. Ancak bu tarihten sonra işe girenler için emeklilik yaşı da kademeli olarak arttırılmaktadır. Örneğin 31.12.2035 tarihine kadar 9000 günü tamamlayanlar 58/60 yaşında emekli olabilecekken, 01.01.2040- 31.12.2041 arasında tamamlayanlar 61/63 yaşlarında emekli olabileceklerdir.

Prim gün sayısının daha önce tamamlanmış olması halinde dahi yaş şartının tamamlanması gerekmekte ve o tarihe kadar emekli maaşı bağlanmamaktadır.      

Çalışma süresinin tamamı Emekli Sandığına tabi geçmemiş ise emekli olabilir miyim, maaş ve tazminat alabilir miyim?

SGK sistemi isteğe bağlı olmaksızın, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve SSK’lı olarak çalışılan tüm süreleri Hizmet Birleştirilmesi yolu ile birleştirir ve emekliliğe esas süre hesabına dahil eder; bu nedenle çalışma- prim gün süresi ve yaş koşulu tamamlanmış ise emekliliğe hak kazanılır ve emekli maaşı bağlanır.

Ancak Emekli Sandığı Kanunu 89. Maddesinde 2012 yılında yapılan değişiklikle birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik aylığı bağlananlara, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartıyla emekli ikramiyesi ödeneceği hükmü getirilmiştir.

Bu nedenle; “KHK ile görevden alma” işlemi “ İş Kanunu 14. Maddesi kapsamında “işveren tarafından haklı sebeple (tazminatsız ) işten çıkarma” olarak kabul edilmekte ve  çalışma süresi içinde  SSK ve BAĞ-KUR’lu  sayılan süre varsa  ancak emekli maaşı  bağlanmakta, emekli ikramiyesi ödemesi yapılmamaktadır.

Geçmişinde SSK ve Bağ-Kura tabi çalışması olan, yaşı ve yılı tamamlanarak emekli olan ancak ikramiye alamayanlar, maaş bağlandığına dair tebliğ yapıldıktan 60 gün içinde İdare Mahkemesine başvurabilir.

Emekliliğini kazanmış kamu görevlilerinin emeklilik talepleri, yetkili makamlar tarafından en fazla 1 ay içinde sonuçlandırılmalıdır. Belgenin başına gitmek için tıklayınız.

2.     Hizmet süresi ve prim gün sayısı dolan ancak yaşı beklerken KHK ile görevden alınan akademisyenlerin hakları nedir?

·        25 yılını doldurmuş ancak yaşını doldurmamış ve hizmet sürelerinin içinde SSK ve BAĞ-KUR olmayanlar yaşını doldurduğunda emekli olabilir, ikramiyesini alabilir. Bu durumda olanların yaşını beklerken SSK veya BAĞ-KUR’lu sayılacakları bir işe girmeleri halinde  ikramiyeleri açısından bir risk oluşmaz, ikramiyenizi emekli olurken alabilirsiniz ancak 2829 sayılı Kanunun 8 .Maddesine  göre son yedi yıllık hizmetlerinin en az yarısından fazlasının (3,5 yıl / yani 1260 gün ve daha fazlasını) SSK’lı veya Bağ-Kur’lu olarak çalışır ise Emekli Sandığınca memur olarak aylık bağlanamaz, işçi veya esnaf olarak aylık bağlanır, maaşı daha düşük olur.

Hizmet sürelerinin içinde SSK- BAĞKUR olanlar arasında 25 yılını doldurmuş ve yaş koşulunu bekliyor olanlar, bugün için emekli ikramiyesi alamamaktadırlar. Bekleme süresi içinde SSK veya BAĞ-KUR’a kayıtlı olarak 1260 gün ve fazlası bir süre çalışmaları halinde o statüden emekli olacak ve emekli maaşı daha düşük olacaktır. Belgenin başına gitmek için tıklayınız.

3.     Akademik göreve tekrar iade halinde haklarımız ne olur?

Geçmiş hizmet süresinde  SSK ve BAĞKUR’dan dolayı emekli ikramiyesini kaybeden herkes, eğer bir gün görevine iade olursa özlük haklarını tekrar kazanır ve ikramiyesini talep edebilir. Bunun için emekli olmuş olmak ve maaş bağlanmış olması hakları kullanmasına engel olmaz. Belgenin başına gitmek için tıklayınız.

4.     Askerlik borçlanması ile eksik prim gün sayısını doldurarak emekli sandığından emekli olma, ikramiye alma hakkı kazanabilir miyim?

·        Üniversitede çalışmaya 1 Ekim 2008’den sonra başlayan akademisyenler, eğer bu tarihten önce yedek subay olarak askerlik yapmışlarsa Emekli Sandığı Kanunu’nun sağladığı haklardan yararlanırlar.

Emekli Sandığı; askerlik borçlanmasının ödendiği tarihten itibaren 6 ay geçmeden emeklilik başvurusunda bulunulamayacağı hükmünü taşımaktadır, bu durumda KHK ile görevden alınmadan sonra yapılacak borçlanmalar ancak SSK veya BAĞ-KUR için prim ve süre kazandıracaktır. Askerlik borçlanması geriye yönelik olarak Emekli sandığına tabi bir hak kazandırmamaktadır. Belgenin başına gitmek için tıklayınız.

5.     Kazanılmış maddi haklarıma el koyulabilir mi? Tedbir koyulabilir mi?

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na, “zararların tazmini amacıyla tedbir konulması” için ek madde getirilmiştir. Gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uğradığı zararların tazmini amacıyla; soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısının talebi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından; kovuşturma aşamasında ise mahkeme tarafından, taşınmazların/taşıtların/kurum ve sandıklardan alacakların devir ve temlikini önlemek için şerh düşülmesine karar verilebilecektir. Belgenin başına gitmek için tıklayınız.