Saha araştırması, OHAL rejimi altında üniversitelerden ihraç edilen akademisyenlerin bireysel olarak maruz kaldığı her türlü hak ihlalinin ve/veya kayıplarının kapsamını ve sonuçlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca, söz konusu ihlal ve kayıpların akademisyenlerde bıraktığı (varsa travmatik) etkileri anlamaya yardımcı olacak verilere ulaşmayı öngören araştırma, akademisyenlerin yaşadığı travmayla baş etmede ne tür yollar izlediğini ve/veya hangi destek […]

Read More

“Akademik Ortamın Tahribatı” konulu araştırma, mevcut siyasal baskı sürecinin Türkiye akademisi üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlıyor. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmanın üç sacayağı var. (1) Akademik özgürlük ve üniversite özerkliğine yönelik mevcut siyasal müdahalelerin tarihsel ve karşılaştırmalı bir perspektiften değerlendirilmesi. (2) OHAL KHK’ları ile yükseköğretime dair alınan kararların ve yapılan düzenlemelerin hukuksal/kurumsal analizi. (3) Üniversite […]

Read More