TİHV Akademi’nin 2018 ve 2019 yıllarında yürüteceği “Haklarla Düşünmek” programının hedef kitlesi üniversite öğrencileri, profesyoneller, insan hakları örgütlerinin gönüllüleri, sosyal travmadan etkilenen tüm toplumdur. Haklarla Düşünmek programının temel başlıkları İnsan haklarının felsefi temelleri İnsan hakları tartışmaları ve pratiğinin tarihsel gelişimi ve çağdaş dönüşümü İnsan hakları ve demokrasi ilişkisi Travma mağdurlarının ve şiddet uygulayanların psikolojileri Toplumsal […]

Read More

TİHV Akademi,  “Zor Koşullar Altında Akademisyenlerin İnsan Hakları Aktivistleri Olarak Desteklenmesi” projesi kapsamında insan hakları savunucularına yönelik  “Zor Koşullarda İnsan Haklarını Savunmak” başlıklı bir insan hakları eğitim programı hazırlamıştır. Eğitime kaydolmuş 20 katılımcıyla on hafta boyunca yürütülmesi planlanan eğitimde, hak savunucuları ve aktivistlerin çalıştıkları alanda insan haklarıyla ilgili temel bilgi, beceri ve tutumlarını gözden geçirmeleri ve hak […]

Read More