TİHV Akademi’nin 2018 ve 2019 yıllarında yürüteceği “Haklarla Düşünmek” programının hedef kitlesi üniversite öğrencileri, profesyoneller, insan hakları örgütlerinin gönüllüleri, sosyal travmadan etkilenen tüm toplumdur. Haklarla Düşünmek programının temel başlıkları İnsan haklarının felsefi temelleri İnsan hakları tartışmaları ve pratiğinin tarihsel gelişimi ve çağdaş dönüşümü İnsan hakları ve demokrasi ilişkisi Travma mağdurlarının ve şiddet uygulayanların psikolojileri Toplumsal […]

Read More