Faaliyet 1. Akademisyenlerin korunması ve güçlendirilmesi İnsan hakları ihlaline uğrayan akademisyenler için bir haklar kılavuzu Güncellenerek online erişime açık, hukuksal ve psikososyal kanallara başvuruyu yönlendirebilecek efektif bir kılavuz oluşturulacaktır Uluslararası dayanışma kampanyası Uluslararası bir iletişim ağı kurulacaktır Dört farklı Avrupa ülkesine ziyaretler gerçekleştirilecektir Yeni gelişmeler hakkında güncellenen bilgileri içeren, online erişime açık aylık bültenler yayınlanacaktır […]

Read More

TİHV tarafından yürütülmekte olan “Zor Koşullar Altında İnsan Hakları Aktivistleri Olarak Akademisyenleri Desteklemek Projesi”, Aralık 2017 tarihinde başlamıştır ve iki yıl süreyle devam edecektir. Çalışanlarının ve gönüllülerinin tümü, KHK ile ihraç edilmiş ve İzmir’de yaşayan “Barış İmzacısı” akademisyenlerden oluşan bu projenin genel hedefleri şu şekilde belirlenmiştir: Baskı gören ve ihraç edilen akademisyenlerin korunması ve güçlendirilmesi […]

Read More

TİHV tarafından yürütülen “Zor Koşullar Altında İnsan Hakları Aktivistleri Olarak Akademisyenlerin Desteklenmesi” projesinin genel hedefi, insan hakları için mücadele eden akademisyenleri ve sivil toplum aktörlerini desteklemek yoluyla, Türkiye’deki temel özgürlükleri ve insan haklarını güçlendirmeye ve geliştirmeye katkıda bulunmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere projede seçilen hedef gruplardan ilki, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli bildiriyle Kürt illerini […]

Read More