Faaliyet 1. Akademisyenlerin korunması ve güçlendirilmesi İnsan hakları ihlaline uğrayan akademisyenler için bir haklar kılavuzu Güncellenerek online erişime açık, hukuksal ve psikososyal kanallara başvuruyu yönlendirebilecek efektif bir kılavuz oluşturulacaktır Uluslararası dayanışma kampanyası Uluslararası bir iletişim ağı kurulacaktır Dört farklı Avrupa ülkesine ziyaretler gerçekleştirilecektir Yeni gelişmeler hakkında güncellenen bilgileri içeren, online erişime açık aylık bültenler yayınlanacaktır […]

Read More