TİHV tarafından yürütülen “Zor Koşullar Altında İnsan Hakları Aktivistleri Olarak Akademisyenlerin Desteklenmesi” projesinin genel hedefi, insan hakları için mücadele eden akademisyenleri ve sivil toplum aktörlerini desteklemek yoluyla, Türkiye’deki temel özgürlükleri ve insan haklarını güçlendirmeye ve geliştirmeye katkıda bulunmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere projede seçilen hedef gruplardan ilki, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli bildiriyle Kürt illerini […]

Read More